NYSKAPEREN.NO

NYSKAPEREN.NO

VI HJELPER DEG Å REALISERE DIN IDÉ

-OM TEAMET-

HVOR MANGE ER DERE?

NYSKAPEREN.NO

-OM TEAMET-

-1 (Hovedkontakt)-
LAST OPP

NYSKAPEREN.NO

-OM TEAMET-

-2-
LAST OPP

NYSKAPEREN.NO

-OM TEAMET-

-3-
LAST OPP

NYSKAPEREN.NO

-OM TEAMET-

-4-
LAST OPP

NYSKAPEREN.NO

-HVA ER IDÉEN?-

NYSKAPEREN.NO

-HVORFOR ER IDÉEN GOD?-

NYSKAPEREN.NO

-HVEM ER IDÉEN FOR?-

NYSKAPEREN.NO

-HVEM ER KONKURRENTENE?-

NYSKAPEREN.NO

-HVA ER MARKEDSPOTENSIALET TIL DIN IDÉ?-

NYSKAPEREN.NO

-PLAN FOR REALISERING AV IDÉ-

NYSKAPEREN.NO

-MULIGHETER-

NYSKAPEREN.NO

-USIKKERHETER-

NYSKAPEREN.NO

-OPPSUMMERENDE SALGSARGUMENT-